ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  :::  

    foto     

 
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
            Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος 

     ειδ. υπογονιμότης  καθ'έξιν (επαναλαμβανόμενες) αποβολες

 

 

 
 

 Θεματολογία και σύγχρονη αρθρογραφία για μαιευτικά - γυναικολογικά  και θέματα υπογονιμότητας -  Ανοσολογίας αναπαραγωγής  με εκλαϊκευμένη γραφή 

 
Κύστεις των ωοθηκών σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση 

"όλες να αντιμετωπίζονται χειρουργικά" 

By: Γεωργόπουλος Ι. Γεώργιος 

Κύστεις των ωοθηκών σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

 

  Κύστεις των ωοθηκών είναι συχνές σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αν και συχνότητά τους είναι χαμηλότερη από ό, τι σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Από 20 000 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που υπεβλήθησαν σε προσυμπτωματικό έλεγχο, 21,2% είχαν παθολογική μορφολογία ωοθηκών, είτε απλά ή σύνθετα. Η συχνότερη χρήση των υπερήχων και άλλων απεικονιστικών τεχνικών σημαίνει ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό αυτών των κύστεων θα έρθει στην επιφάνεια για περαιτέρω αξιολόγηση και αντιμετώπιση. Κύστεις των ωοθηκών μπορεί να ανακαλυφθούν είτε ως αποτέλεσμα της εξέτασης, ως αποτέλεσμα των διερευνήσεων που έγιναν για μια πιθανολογούμενη πυελική μάζα ή παρεμπιπτόντως, μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται για άλλους λόγους. Πριν τη χρήση του υπερηχογραφήματος  η διαπίστωση της πυελικής μάζας ή μιας ψηλαφητής ωοθήκης σε μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα θεωρείτο ως ένδειξη για τη χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο παρα το οτι  μεγάλος αριθμός  κύστεων των ωοθηκών τώρα διαγιγνώσκονται  με τη βοήθεια υπερήχων και το χαμηλό του κίνδυνου κακοήθειας πολλών από αυτών των κύστεων, προτείνεται ότι πρέπει όλες να αντιμετωπίζονται χειρουργικά. 

 

Η διάγνωση κύστης ωοθηκών σε μια γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση θέτει το ερώτημα για το ποια είναι η πιο κατάλληλη αντιμετώπιση και πώς πρέπει να γίνει αυτή.

Γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση με κύστεις των ωοθηκών αξιολογούνται με:

1)  CA125 και

2) διακολπικό υπερηχογράφημα δεδομένου ότι  φαίνεται να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες και, επομένως, προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία από την διακοιλιακό μέθοδο. Το υπερηχογράφημα Doppler μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση των κύστεων των ωοθηκών αποκαλύπτοντας τη αιματική ροή στην ωοθήκη και στο τοίχωμα της κύστης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής ρόλο για την εκτίμηση με χρήση Doppler, MRI, CT ή PET. 

Απλές, μονήρεις ή/και ετερόπλευρες κύστεις των ωοθηκών, λιγότερο από 5 cm σε διάμετρο, έχουν χαμηλό κίνδυνο κακοήθειας.

Αντιμετώπιση

  • Αναρρόφηση της κύστης με παρακέντηση δεν συνιστάται για τη αντιμετώπιση των κύστεων των ωοθηκών σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση . Αυτό διότι υπάρχει κίνδυνος ρήξης της κύστης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης  και, εάν η κύστη είναι κακοήθης, έχει δυσμενή αντίκτυπο στην επιβίωση και την πρόγνωση της νόσου.  Ως εκ τούτου η παρακέντηση και αναρρόφηση της κύστης, δεν έχει κανένα ρόλο στη διαχείριση των ασυμπτωματικών κύστεων των ωοθηκών σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. 
  • Η κατάλληλη θεραπεία για την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κύστης ωοθηκών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, είναι η ωοθηκεκτομή, με αφαίρεση των ωοθηκών ανέπαφων σε μια σακούλα χωρίς ρήξη κύστεως στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Αυτό πρέπει να γίνεται ακόμα και όταν ο κίνδυνος κακοήθειας είναι χαμηλός. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι πιθανό να είναι μια αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή.  Υπάρχει ο κίνδυνος ρήξης της κύστης στην περιτοναϊκή κοιλότητα κατά τη διάρκεια κυστεκτομής, που μπορεί να έχει δυσμενή αντίκτυπο στην επιβίωση του μικρού ποσοστού  περιπτώσεων με καρκίνο των ωοθηκών.
  • Όλες οι κύστεις των ωοθηκών που είναι ύποπτες κακοήθειας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όπως υποδεικνύεται από το υψηλό δείκτη κινδύνου κακοήθειας, κλινική υποψία ή άλλα ευρήματα συνήθως απαιτούν κανονικά επέμβαση με λαπαροτομία για να ακολουθήσει και η διαδικασία σταδιοποίησης .

 

 

 

 

 
 Λεωφ.Κηφισίας 105 ΑμπελόκηποιΤ.Κ. 11523


τηλ: 693-6981082 210-6981082


Ημέρες-Ώρες ιατρείου: ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ 18:00-21:00


Εγγραφές - Ερωτήσεις
Εδώ, συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Επίσης οι ασθενείς μου μπορουν να παραλάβουν εντολές συνταγογράφησης εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, αποθηκευμένες είκονες υπερηχογραφημάτων, γυναικολογικής επίσκεψης, κολποσκόπησης όπως και απαντήσεις των εξετάσεών τους ηλεκτρονικά.


Νεα απο το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων